Tiến độ thanh toán - Dự án The Garden Hill

Danh mục:

Tiến độ thanh toán - Dự án The Garden Hill

- Tiến độ thanh toán chia làm 7 lần:


1. Khách hàng sẽ thanh toán  2% phí bảo trì trước khi nhận bàn giao căn hộ.
Tất cả các đợt nộp tiền Bên A sẽ thông báo cho khách hàng trước 07 ngày bằng văn bản (thời hạn 07 ngày được tính kể từ ngày đóng dấu bưu điện nơi đơn vị thông báo).Trường hợp ngày nộp tiền trùng vào ngày nghỉ thì ngày nộp tiền là ngày làm việc kế tiếp.
2. Tiến độ đóng tiền của khách hàng sẽ tùy theo điều kiện nào đến trước (thời gian hoặcthi công đến tầng dự kiến).